Γρύλοι παραθύρων αυτοκινήτου

Αναλαμβάνουμε την επισκευή και την ανακατασκευή του γρύλου των ηλεκτρικών παραθύρων του αυτοκινήτου σας.

Ο γρύλος του παραθύρου κάθε αυτοκινήτου παθαίνει βλάβη, η οποία προέρχεται είτε από φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης, είτε από θραύση κάποιου κρυστάλλου, όπου εισέρχονται στον μηχανισμό του και όταν αυτός τεθεί σε λειτουργία υπάρχει περίπτωση να χαλάσει.

Εμείς επισκευάζουμε και ανακατασκευάζουμε τους γρύλους παραθύρων αντικαθιστώντας τους πλαστικούς με μεταλλικούς οδηγούς ώστε να μην ξανά χαλάσουν ποτέ και να μην ξανά αντιμετωπίσετε πρόβλημα.